20/07/20  Tin của trường  214
CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020
 12/11/19  Tin của trường  357
HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI CỦA LỚP 1A1Thời gian trước đây các em học tập thường ngồi ngồi yên tay để lên bàn khi làm bài xong. Qua thực hiện như vậy bản thân tôi cảm thấy lớp học yên lặng, gây căng thẳng cho các em.          Khi thực hiện các hoạt động theo phpong trào “Thầy cô  thay đổi lớp học  hạnh ...